กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail 2020

                    วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Techno Running Trail 2020 โดยผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฯรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมพิธี ซึ่งมีนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมวิ่งระยะ10 กิโลเมตร ณ เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี