Accessibility Tools

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาผืนป่า 60 ไร่

                    วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาผืนป่า 60 ไร่ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี