Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับตำนานาชาติด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึง 16 ธันวาคม 2563 795
การอบรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 09 ธันวาคม 2563 885
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาผืนป่า 60 ไร่ 04 ธันวาคม 2563 786
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 03 ธันวาคม 2563 691
สาขาแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้ครูสืบสานประเพณีสายใยครูกับศิษย์ 30 พฤศจิกายน 2563 753
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2563 27 พฤศจิกายน 2563 874
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27 พฤศจิกายน 2563 688
สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV (2) 26 พฤศจิกายน 2563 669
สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV 24 พฤศจิกายน 2563 798
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่2/2563 23 พฤศจิกายน 2563 994