ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 24 กันยายน 2563 825
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา 21 กันยายน 2563 422
นักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู 21 กันยายน 2563 366
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน (ดาว) (ชมจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 21 กันยายน 2563 553
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปีการศึกษา 2563 21 กันยายน 2563 632
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมพิธีรับโล่ รางวัลพระราชทาน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights) 21 กันยายน 2563 385
โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 21 กันยายน 2563 555
ผู้นำนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจ เพื่อสร้างอนาคตใหม่ ในยุค New Normal 21 กันยายน 2563 371
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า 10 กันยายน 2563 627
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาและบุคลากร 03 กันยายน 2563 672