ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและขั้นตอนต่างๆของหลักสูตรสหกิจศึกษา” 19 ธันวาคม 2563 525
มรภ. หมู่บ้านจอมบึงประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 3 17 ธันวาคม 2563 771
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเผยแพร่ศิลปะการแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10 17 ธันวาคม 2563 527
คณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตรวจเยี่ยมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 17 ธันวาคม 2563 507
กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail 2020 17 ธันวาคม 2563 433
สาขาคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับตำนานาชาติด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึง 16 ธันวาคม 2563 385
การอบรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 09 ธันวาคม 2563 586
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาผืนป่า 60 ไร่ 04 ธันวาคม 2563 392
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 03 ธันวาคม 2563 412
สาขาแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้ครูสืบสานประเพณีสายใยครูกับศิษย์ 30 พฤศจิกายน 2563 377