Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการมอบเสื้อฟิวส์นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

        วันที่ 28 มีนาคม 2565 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการมอบเสื้อฟิวส์นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. อรรถพล อุสายพันธุ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ. ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฯ โดยมี ผศ. ดร. สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารวิทยาลัยฯ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องโถงชั้นที่ 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่มา: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
   
 
  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย