Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้บรมครูมวยไทย "นายขนมต้ม"

      วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ลานหน้าอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี โดยมีท่าน รศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ที่ปรึกษาและนายกสมาคมครูมวยไทยศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย