Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาที่ได้รับเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 และนักชกยอดเยี่ยมชาย

      ขอแสดงความยินดีกับ นายทัตดนัย เริกชัย นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้รับเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ และนักชกยอดเยี่ยมชาย

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย