Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลดำเนินสะดวกและภาคีเครือข่ายสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจBCGเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 01 พฤศจิกายน 2564 808
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOUทางการศึกษา แบบออนไลน์กับอธิการบดี 38 แห่ง 01 พฤศจิกายน 2564 679
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและคณะประชุมหารือมหาวิทยาลัยความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น 30 ตุลาคม 2564 733
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10 /2564 30 ตุลาคม 2564 640
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี 30 ตุลาคม 2564 888
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 30 ตุลาคม 2564 1081
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนงบประมาณชมรมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่เรียนดีแต่ครอบครัวยากจน 26 ตุลาคม 2564 699
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ และโครงการวิศวกรสังคมของนักศึกษาในการตอบโจทย์พื้นที่ 26 ตุลาคม 2564 862
U2T นครชุมน์ร่วมชุมชนโชว์อัตลักษณ์มอญต้อนรับคณะททท.ภูมิภาคภาคกลาง ผู้ประกอบการสมาคมไทยท่องเที่ยวจัดทริปท่องเที่ยวตักบาตรดอกไม้ออกพรรษาชุมชนมอญวัดใหญ่นครชุมน์เที่ยวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือรักษ์โลก 25 ตุลาคม 2564 1116
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดเสวนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและประถมศึกษา สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อผลักดันไปสู่หลักสูตรผลิตครูใน 2 ระดับ 25 ตุลาคม 2564 1002