Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2564 11 ธันวาคม 2564 954
ทีมU2Tนครชุมน์จัดกิจกรรมแปรรูปสมุนไพรสร้างมูลค่าเพิ่มมะตาด พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การสร้างงานสร้างแบรนด์อัตลักษณ์มอญนครชุมน์ 11 ธันวาคม 2564 926
คณะทำงาน U2T MCRU ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเลือกจัดแข่งขันทำอาหารจากปูนาเป็นซิกเนเจอร์ลาวเวียง ส่งเสริมคุณพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการชุมชนผู้สูงอายุ น่าอยู่ น่าอาศัย หน้าบ้าน น่ามอง 09 ธันวาคม 2564 803
U2Tตำบลเตาปูนจัดเวทีวิพากษ์รายงานบริบทชุมชน ขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น 08 ธันวาคม 2564 834
คณะกรรมการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน พ.ศ. 2565 มีมติเดินหน้าจัดงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ร่างแผนมาตรการป้องกันควบคุมโควิด 19 รอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีพิจารณาอนุญาตชี้ขาดอีกครั้ง 08 ธันวาคม 2564 2761
U2Tจอมบึงร่วมกับศูนย์การเรียนรู้บ้านมีดบินจัดร่วมกับการแข่งขันตีมีด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายช่างท้องถิ่น สร้างงานสร้างอาชีพช่วงโควิด 19 โดยมีทั่งตีมีดหนัก 30 กิโลกรัมเป็นรางวัลในการแข่งขัน 07 ธันวาคม 2564 1058
พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธี ถ่ายทอดสดผ่านระบบ ZOOM พร้อมกันกับมหาวิทยาลัยในสังกัด อว.ทั่วประเทศ 07 ธันวาคม 2564 689
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำทีมทำกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระบรมราโชบาย เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2564 07 ธันวาคม 2564 712
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ 03 ธันวาคม 2564 727
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำทีมคณะผู้บริหารพบสื่อมวลชน นำเสนอนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและกิจกรรมผลงานที่โดดเด่นของอาจารย์ นักศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด 19 02 ธันวาคม 2564 785