กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำคสามสะอาดบริเวณสระมรกตข้างอาคารคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานพร้อมคณะอาจารย์ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่และนักศึกษาจิตอาสา วิศวกรสังคมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำคสามสะอาดบริเวณสระมรกตข้างอาคารคณะวิทยาการจัดการเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา  28 กรกฎาคม 2565

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร