Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์ แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาคณะ 04 กุมภาพันธ์ 2564 629
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมระดมฝ่ายอาคารพ่นยาทำความสะอาดห้องเรียน อาคารพร้อมเปิดการเรียนการสอน 1 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 687
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศผู้รับจ้างเหมางานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จับมือหน่วยงาน กพร. ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 01 กุมภาพันธ์ 2564 574
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดการสัมภาษณ์ออนไลน์คัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 2 29 มกราคม 2564 565
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมออกประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอน 29 มกราคม 2564 533
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ รุ่น 2 29 มกราคม 2564 503
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมเดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รับรายงานตัวจ้างงานกลุ่มนักศึกษาช่วยงานพัฒนาท้องถิ่นยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 28 มกราคม 2564 643
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ 26 มกราคม 2564 728
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดการสัมภาษณ์กลุ่มบัณฑิตงบใหม่จ้างงานโครงการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 22 มกราคม 2564 916
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1 /2564 22 มกราคม 2564 595