Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ตลาดท่าลาว วิถีวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี 22 กุมภาพันธ์ 2564 993
มหาวิทยาลัยสู่ตำบลลงพื้นที่จอมประทัดวัดเพลงเตรียมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 19 กุมภาพันธ์ 2564 657
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มรภ.หมู่บ้านจอมบึงให้ข้อเสนอแนะส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 19 กุมภาพันธ์ 2564 557
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์มรภ.หมู่บ้านจอมบึงในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 18 กุมภาพันธ์ 2564 703
ทีมวิจัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำนวัตกรรมอุปกรณ์ระบบกล้องอินฟราเรดใช้เทคโนโลยี AI ติดตั้งตรวจวัดอุณหภูมิสร้างความเชื่อมั่นคัดกรองป้องกันโควิด 19 ณ ตลาดโอ๊ะป่อย 15 กุมภาพันธ์ 2564 1003
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง Kick Off มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลคุ้งน้ำวน เตรียมยกชั้น OTOP ผ้าขาวม้าสู่ตลาดออนไลน์ สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน 15 กุมภาพันธ์ 2564 611
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง Kick off โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฐมนิเทศขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2564 612
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้อาจารย์ บุคลากรและผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 09 กุมภาพันธ์ 2564 518
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมหน่วยงานภาคีชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T 09 กุมภาพันธ์ 2564 721
กสศ.สนับสนุนการศึกษามอบเครื่องNotebook ให้กับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 09 กุมภาพันธ์ 2564 528