Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสนับสนุนแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน เตรียมจัดกิจกรรมการกุศลหาทุนการศึกษาหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย 20 ตุลาคม 2564 767
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอว. และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ U2Tมหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 ตุลาคม 2564 809
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 14 ตุลาคม 2564 745
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 12 ตุลาคม 2564 769
คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี 09 ตุลาคม 2564 1013
นายอำเภอจอมบึงร่วมแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09 ตุลาคม 2564 1209
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือทีมU2T นครชุมน์เสวนาเรียนรู้ครูภูมิปัญญาเตรียมยกระดับชุมชนมอญ สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์ นำร่องท่องเที่ยววิถีมอญเทศกาลออกพรรษานี้ 08 ตุลาคม 2564 879
ประชุมหารือประเด็นการดำเนินงานและการจัดนิทรรศการเพื่อต้อนรับและรับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06 ตุลาคม 2564 814
การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 06 ตุลาคม 2564 726
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2564 06 ตุลาคม 2564 720