Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมบทบาทผู้บริหารกับการทุจริตในองค์กร ดึง ป.ป.ช.ราชบุรี สร้างการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 30 มีนาคม 2564 662
สาขาวิชานิติศาสตร์จัดกีฬาสานสัมพันธ์อาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง เชื่อมความสัมพันธ์แสดงออกถึงความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 27 มีนาคม 2564 590
ขอแสดงความยินดีคณะอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ได้รับใบประกาศนียบัตรประกาศผลโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2563 27 มีนาคม 2564 500
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 3 ปีซ้อน 27 มีนาคม 2564 588
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์เวทีในระดับนานาชาติ 25 มีนาคม 2564 690
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือความพร้อมหลักสูตรสาขาวิชาเปิดตลาด สู่สากล ปรับกลยุทธ์เตรียมดึงเด็กจีนเรียนร่วมเด็กไทย ตอบโจทย์การยกระดับการศึกษาสู่สากล 22 มีนาคม 2564 466
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวน 595,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา 22 มีนาคม 2564 827
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการแนะแนวมืออาชีพด้วย Social Media Content เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 มีนาคม 2564 919
ทีมมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T จับมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกหม้อดึงเครือข่ายอสม. และประชาชนในพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกันรณรงค์ป้องกันในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ยุคโควิด19 17 มีนาคม 2564 762
โครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ English Singing Contest 2021 10 มีนาคม 2564 902