ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนานักศึกษาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2565 04 กรกฎาคม 2565 380
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ทดลองการประเมินโครงการวิจัย” 01 กรกฎาคม 2565 283
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 413
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 229
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 279
คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 234
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 24 มิถุนายน 2565 255
การประชุมจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565 23 มิถุนายน 2565 261
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 3/2565 และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ กิจกรรม MCRU Cannabis Fair 20 มิถุนายน 2565 252
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้แก่ อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 16 มิถุนายน 2565 240