ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ 08 มิถุนายน 2565 225
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง Soft skills & Hard skills สำหรับ New Generation 08 มิถุนายน 2565 220
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 07 มิถุนายน 2565 305
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมชี้แจงจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 07 มิถุนายน 2565 262
กองพัฒนานักศึกษาจัดการอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับบุคคลกองพัฒนานักศึกษาและงานหอพัก 01 มิถุนายน 2565 262
บรรยากาศโครงการอบรมโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยของสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา 28 พฤษภาคม 2565 300
สาขาวิชาการตลาด หมู่ 2 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 27 พฤษภาคม 2565 547
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขายออนไลน์ให้ปังด้วย lineOA& linemyshop 27 พฤษภาคม 2565 294
การประชุมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 27 พฤษภาคม 2565 311
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดค้าปลีกนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพบผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเพื่อทราบข้อมูลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรายละเอียดต่างๆ 25 พฤษภาคม 2565 333