Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการปฐมนิเทศ โครงการ "UT2 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

                    วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ โครงการ "UT2 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาท พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา นิ่มทัศนศิริ หัวหน้าโครงการ คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย