ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปรับจิตคิดบวกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 18 กุมภาพันธ์ 2564 465
โครงการสหกิจศึกษาดำเนินการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 10 กุมภาพันธ์ 2564 430
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับคณะ โดยโปรแกรม "KineMaster" บน Smartphone 10 กุมภาพันธ์ 2564 456
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)" 10 กุมภาพันธ์ 2564 454
โครงการสหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 06 กุมภาพันธ์ 2564 387
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการปฐมนิเทศ โครงการ "UT2 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 01 กุมภาพันธ์ 2564 521
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับคณะ โดยโปรแกรม "KineMaster" บน Smartphone 28 มกราคม 2564 538
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมติดตามการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 28 มกราคม 2564 441
คณะครุศาสตร์จัดการอภิปรายออนไลน์ปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 28 มกราคม 2564 573
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ โชว์นวัตกรรมผลงานของอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษา ตู้ล้างมืออัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 07 มกราคม 2564 810