Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 30 พฤศจิกายน 2563 954
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 5(รหัส 59) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 27 พฤศจิกายน 2563 1128
กำหนดวันสอนชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ภาคปกติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 (รหัส 63,62,61,60) 27 พฤศจิกายน 2563 894
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่1) 17 พฤศจิกายน 2563 902
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 02 พฤศจิกายน 2563 1043
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16 ตุลาคม 2563 895
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14 ตุลาคม 2563 850
ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14 ตุลาคม 2563 870
ขอเชิญชมการประกวด MOON&STAR Freshy Day Mcru สานสัมพันธ์ น้องใหม่ สายใยน้องพี่ 06 ตุลาคม 2563 939
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม MOON&STAR Freshy Day Mcru กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องใหม่ สายใยน้องพี่ และค้นหานักศึกษาต้นแบบ 05 ตุลาคม 2563 720