Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 31 กรกฎาคม 2563 991
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 17 กรกฎาคม 2563 1389
แบบเปิดเผยราคากลางการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 09 กรกฎาคม 2563 968
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างออกแบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน 29 มิถุนายน 2563 942
แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % สำหรับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 5,000 ลิตร 26 มิถุนายน 2563 1007
แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 5 รายการ 26 มิถุนายน 2563 951
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24 มิถุนายน 2563 953
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป 15 มิถุนายน 2563 974
แบบเปิดเผยราคากลางการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) 15 มิถุนายน 2563 990
แบบเปิดเผยราคากลางการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 02 มิถุนายน 2563 985