พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Metaverse Education Community ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท บล็อกเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊บ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ไอแอมคอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท เจเสนเจอร์ จำกัด, บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊บ จำกัด และ

       วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Metaverse Education Community ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท บล็อกเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊บ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ไอแอมคอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท เจเสนเจอร์ จำกัด, บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊บ จำกัด และบริษัท ครีเอทีพ ดิจิทัล ลีฟวิ่ง จำกัด โดยมีคณะผู้บริหารของแต่ละคณะร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร