มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

       วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมในพิธี โดยประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมถวายแจกันดอกไม้และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นประธานในพิธีได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หลังจากนั้นผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร