มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

       วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล โดยผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมในพิธี ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติ ด้วยอาการทางพระหทัยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยง ณ สนามฝึกกองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ความทราบแล้ว นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยอานุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยเร็ววัน สถิตเป็นมิ่งขวัญ ของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร