ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติด TOP10 มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 23 มีนาคม 2564 706
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดโรดโชว์ Open House นำทีมอาจารย์แนะแนวโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 22 มีนาคม 2564 511
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 16 มีนาคม 2564 689
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญา สร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย : งานจักสานจากหัตถกรรมพื้นบ้าน กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น 16 มีนาคม 2564 708
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ หมอนสม๊อค จากผ้าขาวม้า "ผ้าทอบ้านไร่" 15 มีนาคม 2564 494
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา e-content บนระบบ MOOC รุ่น 2 15 มีนาคม 2564 370
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้ามัดย้อม 11 มีนาคม 2564 470
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การทำผ้ามัดย้อม 11 มีนาคม 2564 600
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร 11 มีนาคม 2564 382
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นเต็มรูป ภาคเรียนที่ 3/2563 11 มีนาคม 2564 471