Accessibility Tools

ข่าวสำหรับบุคลากร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศฯ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 03 กันยายน 2564 5260
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 4 01 สิงหาคม 2564 5206
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 3 16 กรกฎาคม 2564 4659
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 2 05 กรกฎาคม 2564 4416
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดทำประวัติการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริหารบุคคล เพื่อบันทึกประวัติการพัฒนาตนเอง 30 มิถุนายน 2564 4067
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 14 มิถุนายน 2564 3997
สำนักวิทยบริการฯ มีบริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร 27 พฤษภาคม 2564 3258
ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 5 24 พฤษภาคม 2564 3590
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 23 พฤษภาคม 2564 3288
ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 4 20 เมษายน 2564 10564