Accessibility Tools

ข่าวสำหรับบุคลากร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรทุกท่านที่ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปี 2565 03 พฤษภาคม 2565 4799
ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ตอบแบบสำรวจความต้องการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 30 มีนาคม 2565 5230
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 29 ธันวาคม 2564 4963
ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 29 ธันวาคม 2564 5289
ประกาศฯ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 03 กันยายน 2564 5743
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 4 01 สิงหาคม 2564 5755
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 3 16 กรกฎาคม 2564 5255
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 2 05 กรกฎาคม 2564 4977
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดทำประวัติการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริหารบุคคล เพื่อบันทึกประวัติการพัฒนาตนเอง 30 มิถุนายน 2564 4370
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 14 มิถุนายน 2564 4538