Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ(Vacuum fryer) จำนวน 1 เครื่อง 05 พฤศจิกายน 2563 2027
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 06 สิงหาคม 2563 1883
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 17 กรกฎาคม 2563 2025
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 09 กรกฎาคม 2563 2021
ประกาศจ้างออกแบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29 มิถุนายน 2563 1844
ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายในโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 3 พื้นที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี 23 มิถุนายน 2563 2537
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) 12 มิถุนายน 2563 1934