Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้อง ประชุมฉัตรฟ้า จํานวน 2 รายการ 28 เมษายน 2566 2627
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จํานวน 1 ชุด 29 มีนาคม 2566 2508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องการเรียนรการสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 16 มีนาคม 2566 2493
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 14 มีนาคม 2566 2499
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะราคาครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 07 มีนาคม 2566 3993
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) 03 มีนาคม 2566 2925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 21 กุมภาพันธ์ 2566 2892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 2795
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน 20 กุมภาพันธ์ 2566 2807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 02 กุมภาพันธ์ 2566 2800