Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 พร้อมจัดพิธีแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันที่ 14 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีอัญเชิญและแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และชุมชนเขตเทศบาลเมืองจอมพลพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาปั่นจักรยานร่วมในขบวนแห่ถ้วยพระราชทานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไปตามถนนสายหลักเขตเทศบาลตำบลจอมบึง โดยมีการรับรายงานตัวนักวิ่งระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566  ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ และงานวิ่งในวันที่ 15 มกราคม 2566  ซึ่งในระยะ Marathon ปล่อยตัวเวลา 03.00 น. ระยะ Half Marathon ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.ระยะ Mini Marathon ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. และการเดินเพื่อสุขภาพในเวลา 06.10 น. ณ จุด Start-Finish บริเวณถนนด้านหน้าอาคารอำนวยการรวมนักวิ่ง ทั้งสิ้นจำนวน 10,915 คน โดยจะมีการปิดถนนช่วงเวลา 02.00 น. ซึ่งเส้นทางการวิ่งทั้ง 3 ระยะใช้เส้นทาง ที่ได้รับการวัดอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ซึ่งการแข่งขันได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมมาราธอนและวิ่งถนนนานาชาติ และสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีจอมบึงมาราธอน Expo การจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการ U2T ของแต่ละตำบลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไปส่งเสริมและยกระดับพัฒนาสินค้า การแจกพันธุ์กล้าไม้ นิทรรศการงานจอมบึงมาราธอน การรับสมัครนักวิ่งท่องเที่ยวทัศนศึกษาในอำเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร