ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19 อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 23 เมษายน 2564 463
คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจรวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มอบนโยบายการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมติดตามโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 21 เมษายน 2564 432
ทีม U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้างบางกล้วย ตำบลจอมประทัด จัดอบรมการขอมาตรฐานสินค้าอาหารและผลิตอาหารปลอดภัยรองรับการขอ อย. 21 เมษายน 2564 573
พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 09 เมษายน 2564 400
พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 09 เมษายน 2564 733
พิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 09 เมษายน 2564 417
พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07 เมษายน 2564 486
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 07 เมษายน 2564 484
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านชวนนายกอบต.คุ้งพยอมโชว์สอยละมุด เปิดคาเฟ่สวนหลังบ้านละมุด 100 ปี จิบชากาแฟฟังเพลงชิลล์ๆชิมผลิตภัณฑ์ของอร่อยจากการแปรรูปละมุด 07 เมษายน 2564 712
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายราชบุรี 07 เมษายน 2564 526