Accessibility Tools

การจัดแข่งขันชกมวยไทยโครงการต้นกล้ามวยไทยชิงถ้วยพระราชทาน (รอบรองชนะเลิศ)

      วันที่ 22 มกราคม 2566 การจัดแข่งขันชกมวยไทยโครงการต้นกล้ามวยไทยชิงถ้วยพระราชทาน (รอบรองชนะเลิศ) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ เวทีมวยมาตรฐานอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน(มืองราชบุรี ) จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร