Accessibility Tools

นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมแสดงในงานวันกองทัพบก 2566

      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับโอกาสจากกรมดุริยางค์กองทัพบก นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงานวันกองทัพบก 2566 ต่อหน้าคณะผู้บริหารประเทศ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีท่านประธานองคมนตรี ท่านผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุด คณะรัฐมนตรี คณะท่านฑูตฯ และแขกผู้มีเกียรติอีกจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนาชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร