Accessibility Tools

การเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

       การเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 31-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ 2 เหรียญทองเเดง จบอันดับที่ 60 จาก 122 มหาวิทยาลัย และพบกับการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำเเพงเเสน  ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567
       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา