อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการกับการมีส่วนร่วมในการจัดงาน Amazing Muaythai Festival 2023

      วันที่ 25 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการกับการมีส่วนร่วมในการจัดงาน Amazing Muaythai Festival 2023 ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยจะออกรายการเผยแพร่ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ทางช่อง 5 เวลา 19:30 - 20:00 น. รายการวีอาร์โซลเยอร์ ทางสถานีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร