ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การอบรม Site visit โครงการสานเสริมพลังภาคีเครื่อข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร(Mindfulness in Organization : MIO) 11 พฤศจิกายน 2565 226
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.)ร่วมกับหน่่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน 10 พฤศจิกายน 2565 203
กิจกรรมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 "เพลินเพลง เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ" เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 09 พฤศจิกายน 2565 168
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "เมล็ดพันธุ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 04 พฤศจิกายน 2565 180
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมเวที “Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ด้วยความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรสู่สังคมสุขภาวะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” 02 พฤศจิกายน 2565 172
การประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปี 2565 02 พฤศจิกายน 2565 244
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนประสบการณ์และผลการเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต 02 พฤศจิกายน 2565 286
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 01 พฤศจิกายน 2565 186
คณะกรรมการงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 29 ตุลาคม 2565 239
นายกสภาประชุมและรับฟังการนำเสนอความต้องการและแนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัย 29 ตุลาคม 2565 250