ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2565 23 ธันวาคม 2565 186
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (social return on investment : SROI) 23 ธันวาคม 2565 250
ประชุมคณะกรรมการงานแผนและขับเคลื่อนโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน 22 ธันวาคม 2565 258
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังไม่มีผู้สมัครและเสนอชื่อ 22 ธันวาคม 2565 252
ประชุมเครือข่ายชุมชนเตรียมความพร้อมการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) 22 ธันวาคม 2565 239
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 20 ธันวาคม 2565 190
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 ธันวาคม 2565 155
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Metaverse Education Community ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท บล็อกเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊บ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ไอแอมคอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท เจเสนเจอร์ จำกัด, บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊บ จำกัด และ 16 ธันวาคม 2565 173
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่10/2565 14 ธันวาคม 2565 174
พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 14 ธันวาคม 2565 153