ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีมอบเกียรติบัตรจิตอาสาให้กับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น 20 ตุลาคม 2565 510
อบรมปฏิบัติการโครงการ "พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต" 19 ตุลาคม 2565 494
โครงการขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์และยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตำบลปากช่อง 19 ตุลาคม 2565 556
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคนใหม่ 19 ตุลาคม 2565 561
ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ม.) ครั้งที่ 6/2565 19 ตุลาคม 2565 492
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษาวาระพิเศษ เพื่อหารือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 19 ตุลาคม 2565 498
ประชุมคณะทำงานวางแผนเตรียมงานจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 18 ตุลาคม 2565 505
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทุนวิจัย ววน.2568 และเงินรายได้ 2566 18 ตุลาคม 2565 582
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7/2565 18 ตุลาคม 2565 539
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 52 ประจำปี 2565 17 ตุลาคม 2565 220