ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาฯ 14 พฤศจิกายน 2565 175
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Unit of sustainable University Drven) ครั้งที่ 1/2565 11 พฤศจิกายน 2565 161
การอบรม Site visit โครงการสานเสริมพลังภาคีเครื่อข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร(Mindfulness in Organization : MIO) 11 พฤศจิกายน 2565 176
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.)ร่วมกับหน่่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน 10 พฤศจิกายน 2565 148
กิจกรรมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 "เพลินเพลง เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ" เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 09 พฤศจิกายน 2565 132
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "เมล็ดพันธุ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 04 พฤศจิกายน 2565 132
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมเวที “Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ด้วยความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรสู่สังคมสุขภาวะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” 02 พฤศจิกายน 2565 136
การประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปี 2565 02 พฤศจิกายน 2565 163
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนประสบการณ์และผลการเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต 02 พฤศจิกายน 2565 210
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 01 พฤศจิกายน 2565 116