Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 07 กุมภาพันธ์ 2567 175
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 06 กุมภาพันธ์ 2567 192
ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” 05 กุมภาพันธ์ 2567 191
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 01 กุมภาพันธ์ 2567 195
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ดูความพร้อมศูนย์ Press Center การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ.2567 01 กุมภาพันธ์ 2567 159
รองอธิการบดีฯ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ จัดเวที PLC ร่วมแลกเปลี่ยนเรียน กับโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียนใน จ.ราชบุรี 31 มกราคม 2567 200
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ในการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” 31 มกราคม 2567 175
รองอธิการบดีฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานการประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน 31 มกราคม 2567 163
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชกภัฏหมู่บ้านจอมบึง 31 มกราคม 2567 187
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมงานแถลงข่าวโครงการ "จอมบึง วปอ.วิ่ง ว่าย ปั่น อะคาเดมี" RUN RIDE SWIM และแลกเปลี่ยนการมีส่วนร่วมในโครงการ 31 มกราคม 2567 146