Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เลขาคุรุสภาและคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการผลิตครู 06 พฤศจิกายน 2566 275
พิธีเปิดงานประเพณี "ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 13" ประจำปี 2566 06 พฤศจิกายน 2566 285
การอบรมโครงการพัฒนา Soft Skills และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม : เสริมทักษะอาชีพในการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) 06 พฤศจิกายน 2566 272
โครงการพัฒนา soft skill นักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม โชว์ผลงานการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมสติและวิศวกรสังคม มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะการเป็นนักประสานงาน นักสื่อสาร นักคิด และนักนวัตกร ตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน 06 พฤศจิกายน 2566 376
ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลมวยไทยขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สู่ยูเนสโก 06 พฤศจิกายน 2566 259
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ครั้งที่ 1 02 พฤศจิกายน 2566 296
คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี 31 ตุลาคม 2566 350
โครงการการอบรมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 31 ตุลาคม 2566 327
โครงการการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1 31 ตุลาคม 2566 469
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยและคณะทำงานในโอกาสที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 27 ตุลาคม 2566 413