ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 20 มีนาคม 2566 102
นิทรรศการภาพวิถีชีวิต ชาวไท-ยวน เชียงแสน จังหวัดราชบุรีในอดีต จากมหามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ชุมชนไท-ยวน หนึ่งในกิจกรรมโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยฯ 20 มีนาคม 2566 135
ทีมอาจารย์และวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบยานยนตฺไฟฟ้าต้นแบบ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตตอบโจทย์มหาวิทยาลัยสีเขียว 20 มีนาคม 2566 90
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเกษตรแฟร์ MCRUครั้งนี้ 2 17 มีนาคม 2566 129
การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี 17 มีนาคม 2566 119
การประชุมการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานกลางด้านมวยไทย 17 มีนาคม 2566 111
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สืบสานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา ประจำปี 2566 สร้างมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวราชบุรี 17 มีนาคม 2566 109
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเทศบาลตำบลหินกองจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ้ำเขาบิน มิติใหม่Cave & Craft in Forest ภายใต้โครงการยุวชนอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 13 มีนาคม 2566 122
คณะผู้บริหารต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย 13 มีนาคม 2566 131
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 09 มีนาคม 2566 790