Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานบริหารพัสดุและยานพาหนะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5" 31 มกราคม 2567 301
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมโชว์ศิลปะวัฒนธรรมเครือข่ายมอญ งานเจี๊ยโม่งโร่งโม่น เดิงราชบุรี กินอยู่ดูมอญ 29 มกราคม 2567 343
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมเป็นกำลังใจกับคณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” 29 มกราคม 2567 322
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงผ่านธนาคารหน่วยกิต 26 มกราคม 2567 331
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “ราชบุรีเกมส์” ครั้งที่ 1/2567 26 มกราคม 2567 337
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวให้โอวาสทัพนักกีฬา และสตาร์ฟโค้ชพร้อมทีมงานกองพัฒนานักศึกษาในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” 26 มกราคม 2567 321
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัย 26 มกราคม 2567 342
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรแปรรูปท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ 24 มกราคม 2567 365
ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 24 มกราคม 2567 304
งานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ป 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน ภายใต้แนวคิด Run Your Style ก้าวไปในแบบฉบับของคุณ ยกระดับสนามจอมบึงสู่มาตรฐานโลก 23 มกราคม 2567 776