ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2565 27 พฤศจิกายน 2565 172
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ เข้าร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมวันมวยไทย ประจำปี 2566 27 พฤศจิกายน 2565 178
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11 /2565 25 พฤศจิกายน 2565 172
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2565 25 พฤศจิกายน 2565 157
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสโมสรโรตารีราชบุรีและเครือข่ายจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 24 พฤศจิกายน 2565 208
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือยกระดับพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษามวยไทย 24 พฤศจิกายน 2565 153
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ 22 พฤศจิกายน 2565 162
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับกรมศิลปากรและภาคีเครือข่ายเสวนาศึกษา พร้อมสำรวจมณฑปโบราณสถานวัดเขาช่องพรานสมัยอยุธยา เตรียมบูรณะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต่อยอดโครงการU2Tตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 22 พฤศจิกายน 2565 207
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาฯ 14 พฤศจิกายน 2565 223
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Unit of sustainable University Drven) ครั้งที่ 1/2565 11 พฤศจิกายน 2565 199