ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีมอบเกียรติบัตร(บัณฑิตน้อย) ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09 มีนาคม 2566 836
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขั้นตอนการประมวลผลการเรียนและขั้นตอนการส่งรายชื่อผู้สอน” 09 มีนาคม 2566 812
มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบเกียรติบัตรศึกษาผู้มีจิตอาสาช่วยงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 09 มีนาคม 2566 801
โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE (Outcome Based Education) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 09 มีนาคม 2566 790
การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2566 07 มีนาคม 2566 792
งาน Thak you party การประชุมวิชาการระดับชาติฯ พร้อมร่วมมอบรางวัล Best Paper ให้กับนักวิจัย อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภายในงาน 02 มีนาคม 2566 812
พิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทยโครงการต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบรอบ 69 ปี 02 มีนาคม 2566 822
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ 02 มีนาคม 2566 990
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development) 02 มีนาคม 2566 1042
พิธีแห่ถ้วยพระราชทานโครงการต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 01 มีนาคม 2566 999