ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7/2565 18 ตุลาคม 2565 499
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 52 ประจำปี 2565 17 ตุลาคม 2565 176
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 17 ตุลาคม 2565 161
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ADDA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการทำหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัลระยะสั้นในระบบธนาคารหน่วยกิต และพัฒนาทักษะนักศึกษาที่ตอบโจทย์สถานประกอบการ 11 ตุลาคม 2565 166
ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 ตุลาคม 2565 145
กิจกรรมในงานวันสถาปนามวยไทย ครบรอบ 17 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 ตุลาคม 2565 162
กิจกรรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2565 07 ตุลาคม 2565 170
พิธีส่งมอบตู้อบมาตรฐานวัสดุการแปรรูปอาหารแห้งแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า ให้เครือข่ายกลุ่มเกษตร 07 ตุลาคม 2565 178
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตลาด MCRU U2T for BCG Market “ชม ชิม ช็อป” ยกระดับโชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ 02 ตุลาคม 2565 256
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา" 01 ตุลาคม 2565 157