Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสวนผึ้ง 30 มีนาคม 2564 533
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตร ณ ตลาดเกษตรกรราชบุรี 30 มีนาคม 2564 611
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดกิจรรมการอบรมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อส่งโรงงานผลิตยาสมุนไพร 30 มีนาคม 2564 693
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน 30 มีนาคม 2564 545
ทีมงานวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นฯ 29 มีนาคม 2564 565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านฆ้อง 25 มีนาคม 2564 848
สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติด TOP10 มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 23 มีนาคม 2564 839
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดโรดโชว์ Open House นำทีมอาจารย์แนะแนวโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 22 มีนาคม 2564 632
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 16 มีนาคม 2564 804
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญา สร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย : งานจักสานจากหัตถกรรมพื้นบ้าน กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น 16 มีนาคม 2564 877