Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 29 มิถุนายน 2565 พิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรีโดย ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


    
  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย