ยกเลิกประกาศซื้อจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 18 กุมภาพันธ์ 2564 458
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพือรองรับระบบ Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด 10 กุมภาพันธ์ 2564 384
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น อาคารอำนวยการ 05 กุมภาพันธ์ 2564 345
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) 27 มกราคม 2564 339
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และงานสื่อสาร (ครั้งที่ 2) 11 มกราคม 2564 290
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน 6 ชุด 25 ธันวาคม 2563 239
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง 18 ธันวาคม 2563 326
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และงานสื่อสาร 25 พฤศจิกายน 2563 276
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17 สิงหาคม 2563 292
ประกาศยกเลิกจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน 14 กรกฎาคม 2563 234