Accessibility Tools

ยกเลิกประกาศซื้อจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน 6 ชุด 25 ธันวาคม 2563 2757
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง 18 ธันวาคม 2563 2873
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และงานสื่อสาร 25 พฤศจิกายน 2563 2786
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17 สิงหาคม 2563 2158
ประกาศยกเลิกจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน 14 กรกฎาคม 2563 2072
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 01 กรกฎาคม 2563 1721
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 10 มิถุนายน 2563 1430