ประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36)

       วันที่ 6 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล และภาคีเครือข่ายชุมชนแต่ละส่วนร่วมจัดงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระประเด็นการหารือกำหนดการจัดงานและกิจกรรมภารกิจในในการเตรียมความพร้อมของแต่ละส่วน แผนการปิดถนน เส้นทางวิ่งและเส้นทางเบี่ยง การดูแลต้อนรับบนเส้นทางวิ่ง การกำหนดจุดบริการพยาบาลและมูลนิธิในเส้นทางวิ่งและโรงพยาบาลสนาม โดยมีการยกระดับพัฒนาระบบการแพทย์พยาบาลและจุด AED Bike ตลอดจนการติดตามข้อมูลนักวิ่งตลอดเส้นทางนอกจากนี้ได้มีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดงานร่วมเพื่อสรุปรายละเอียดความพร้อมในการดำเนินงานการต้อนรับนักวิ่งที่มาร่วมงานสสส.จอมบึงมาราธอนครั้งนี้ โดยจะมีการรับรายงานตัวนักวิ่งระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ และงานวิ่งในวันที่ 15 มกราคม 2566  ซึ่งในระยะ Marathon ปล่อยตัวเวลา 03.00 น. ระยะHalf Marathonปล่อยตัวเวลา 05.00 น.ระยะMini Marathon ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. และการเดินเพื่อสุขภาพในเวลา 06.10 น. ณ จุดStart-Finish บริเวณถนนด้านหน้าอาคารอำนวยการรวมนักวิ่งทั้งสิ้นจำนวน 10,915 คน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร