ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดไหว้ครูและนาฎยุทธ์มวยไทย ครั้งที่ 2 ระดับชาติ

       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดไหว้ครูและนาฎยุทธ์มวยไทย ครั้งที่ 2 ระดับชาติ
ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ดำเนินการจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร