ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17 กุมภาพันธ์ 2564 521
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทคณาจารย์ประจำ 11 กุมภาพันธ์ 2564 500
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 11 กุมภาพันธ์ 2564 437
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ 29 มกราคม 2564 498
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 26 มกราคม 2564 605
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงกเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทคณาจารย์ประจำ 26 มกราคม 2564 490
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ 26 มกราคม 2564 382
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ 26 มกราคม 2564 450
ประกาศรับสมัครกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 12 มกราคม 2564 454
ประกาศรับสมัครกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทคณาจารย์ประจำ 12 มกราคม 2564 414