ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ 18 เมษายน 2565 546
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 3/2565) 08 เมษายน 2565 1021
ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565) 07 เมษายน 2565 440
ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2565) 29 มีนาคม 2565 561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2565) 23 มีนาคม 2565 957
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2565) 22 มีนาคม 2565 676
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565) 16 มีนาคม 2565 1927
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2565 11 มีนาคม 2565 1033
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2565) 09 กุมภาพันธ์ 2565 1062
ประกาศการเปลี่ยนแปลงห้องสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) เฉพาะตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ตำแหน่งเลขที่ 246) ครั้งที่ 1/2565 27 มกราคม 2565 592