ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2566) 17 มกราคม 2566 1634
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ 29 ธันวาคม 2565 995
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565) 29 ธันวาคม 2565 1260
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 23 ธันวาคม 2565 970
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 4/2565) 20 ธันวาคม 2565 968
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565) 15 ธันวาคม 2565 1325
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 14 ธันวาคม 2565 1023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 4/2565) 13 ธันวาคม 2565 1009
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรฯ (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖) 02 ธันวาคม 2565 913
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 4/2565) 30 พฤศจิกายน 2565 967